Groepen & bedrijven Contact
  • Fr
  • En
  • Nl
  • De

Algemene voorwaarden

Bedankt voor het gebruik van onze fietsverhuurservice.

Houd er rekening mee dat u tijdens de huurperiode volledig verantwoordelijk bent voor de fietsen.

VERHUUR VOORWAARDEN 

ART 1 : De fietsen en accessoires blijven ten allen tijde het exclusieve eigendom van Holland Bikes. U aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor deze materialen en u bent verantwoordelijk voor de schade of het verlies ervan. U hebt 30 minuten vanaf het begin van het gebruik van de materialen om een beschadiging te melden. Na deze periode kan elke beschadiging aan u worden toegeschreven en worden gefactureerd.

ART. 2 : De materialen wordt op eigen risico gebruikt. U bent aansprakelijkheid in het geval van een letsel of schade aan de gebruiker(s) van de materialen of aan enige andere persoon of eigendom. U stemt ermee in geen claims tegen Holland Bikes te maken voor verwondingen of schade met betrekking tot fietsen of het gebruik van deze materialen.

ART. 3 : In geval van diefstal of ongeval, moet u onmiddellijk contact opnemen met Holland Bikes, een verklaring afleggen bij de lokale politie en een kopie naar Holland Bikes sturen.

ART 4 : U hebt de mogelijkheid om een anti-diefstalgarantie te onderschrijven. Deze garantie is alleen van toepassing in geval van diefstal en bij indiening van de bovengenoemde politieverklaring. De gevraagde som kan hoger zijn dan het dekkingsniveau van uw franchise. De garantie dekt niet de schade die tijdens de huurperiode is ontstaan. De volledige lijst met schade- en bijbehorende reparatiekosten is beschikbaar via het onderstaand artikel.

ART. 5 : Het is verboden om grote reparaties aan de fietsen uit te voeren, om de fietsen te verhuren of uit te lenen en om een andere passagier dan een baby in een kinderzitje te vervoeren.

ART. 6 : Onze fietsen zijn uitgerust met een kettingslot dat u te allen tijde zult gebruiken bij het parkeren van de fiets. Het is verplicht om het frame van de fiets aan een vast object te bevestigen dat niet kan worden verplaatst of verwijderd.

ART. 7 : U geeft Holland Bikes de toestemming om uw creditcardgegevens te gebruiken om de huur te betalen en om eventuele schade en / of verlies van de fiets(en) te dekken.

ART. 8 : De huurovereenkomst eindigt bij het terugbrengen van de fietsen en na verificatie van hun toestand door een Holland Bikes-agent.

ART 9 : Voor elke huur vragen wij een aanbetaling. Deze aanbetaling wordt in rekening gebracht met een creditcard. Daarom zal niets worden gedebiteerd of geblokkeerd.

ART 10 : U hebt tot 24 uur voor aanvang van uw huurperiode de tijd om Holland Bikes op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen met betrekking tot uw boeking. Zodra u de huurovereenkomst bent aangegaan, kunt u de huurdata niet verkorten. Als u uw huurperiode wilt verlengen, neemt u contact op met uw Holland Bikes-winkel om te kijken of de fietsen die u hebt gehuurd nog steeds beschikbaar zijn.

Houd er rekening mee dat Holland Bikes geen geld teruggeeft in geval van eerdere retourneringen. Als u de fietsen terugbrengt vóór de einddatum van uw boeking, verliest u alle voordelen van speciale aanbiedingen als u niet langer aan de voorwaarden voldoet.

ART. 11 : Alle geschillen die ontstaan in verband met de huurovereenkomst zullen worden beslecht door de rechtbanken van Parijs, Frankrijk.

 

Meer informatie nodig ?

Bel ons op + 33 (0)1 44 08 05 28